Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Dinamika populacija morskih organizama

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI23

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Jasna Maršić-Lučić, Prof. dr. sc. Nedo Vrgoč


Osnovne kompetencije iz biologije.


Stjecanje teoretskih znanja iz genetike i dinamike populacija u svrhu zaštite raznolikosti i održivog gospodarenja populacija morskih organizama.