Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Zaštićena morska područja

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI24

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Boris Antolić, Doc. dr. sc. Ivana Grubelić


Kolegiji iz područja biologije i ekologije mora


Znanje o značaju i utjecaju posebno zaštićenih područja mora za očuvanje bioraznolikosti mora i prirodnu obnovu biozaliha. Organizacija zaštite i upravljanje posebno zaštićenim područjima mora.