Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Ekološko modeliranje

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI25

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Tarzan Legović


Jedan kolegij statistike, jedan kolegij više matematike.


Razumjevanje potrebe za gradnjom modela dinamike populacija u moru; razumijevanje primjena, predviđanja, kontrole i upravljanja.