Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Metode u ekologiji

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI26

Predavanja

Temeljni predmet

I

II

20 / 0 / 0


3 - predavanja, konzultacije, seminarski rad
1 - samostalno učenje

Prof. dr. sc. Sanja Matić Skoko, Prof. dr. sc. Melita Peharda Uljević, Prof. dr. sc. Nedo Vrgoč, Prof. dr. sc. Paolo Guidetti


Vladanje temeljnim ekološkim pojmovima i principima


Osnovni je cilj upoznati studente s primjenom znanstvenih metoda za rješavanje ekoloških i bioloških problema, ukazati im na principe znanstvenih metoda, prikupljanje podataka i uzorkovanje, postavljanje eksperimenata te dati im savjete kako efikasno napisati i prezentirati znanstveni rad, ali i izvještaj za nekog klijenta. Nadasve, pomoći u razvijanju vještina za kritičko razumjevanje ekoloških tema.