Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Gospodarenje živim bogatstvima mora

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI27

Predavanja

Napredni predmet

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, Prof. dr. sc. Perica Cetinić


Temeljna znanja iz biologije mora


Savladavanjem ovog predmeta stječu se znanja i vještine za racionalno gospodarenje živih bogatstava mora, procjenu nihovog stanja, reguliranja i određivanja optimalnog ribolova, projektiranja, konstruiranja, izrade i primjene ribolovnih alata i ribarskih brodova te općenito vođenja pravilne politike morskog ribarstva i gospodarenja živim bogatstvima mora, koji su predmet interesa morskog ribarstva.