Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Odgovorni ribolov i njegovo reguliranje

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI28

Predavanja

Napredni predmet

I

II

20 / 0 / 0


2 - predavanja
2 - samostalno učenje i konzultacije

Prof. dr. sc. Alen Soldo


Temeljna znanja iz morskog ribarstva


Savladavanjem ovog predmeta studenti stječu znanje o održivom iskorištavanju živih bogatstava mora u skladu sa okolišem, upotrebi onih postupaka u ribarstvu i marikulturi koji ne oštećuju ekosustave, resurse i kvalitetu tih resursa, te o nadzoru nad provođenjem propisa o zaštiti mora i njegovih živih bogatstava.