Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Utjecaj ribolova na zajednice u moru

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI29

Predavanje

Temeljni predmet

I

II

20 / 0 / 0


3 - predavanja
1 - samostalno učenje

Prof. dr. sc. Sanja Matić-Skoko, Doc. dr. sc. Marija Despalatović


Vladanje temeljnim ekološkim pojmovima i principima


Osnovni je cilj upoznati studente s utjecajem ribolova, odnosno uporabe različitih ribolovnih alata na ekosustav mora, s obzirom da se tom djelatnošću narušava prirodna ravnoteža (smanjenje bioraznolikosti), ali i degradira okoliš (uništavanje pojedinih staništa). Potrebno je ukazati na velik broj problema te nastojanja kako ih izbjeći racionalnim i odgovornim ribolovom. Nadasve, pomoći u razvijanju vještina za kritičko razumjevanje ove teme.