Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Biologija i ekologija iskorištavanih vrsta

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI30

Predavanja

Doktorski studij – izborni predmet

I

II

20 / 0 / 0


3 - predavanja
1 - samostalno učenje

Prof. dr. sc. Ivan Jardas, Prof. dr. sc. Sanja Matić Skoko


Vladanje temeljnim ekološkim pojmovima i principima


Savladavanjem kolegija stječu se teoretska i praktična znanja o osnovnim biološkim i ekološkim obilježjima organizama koji predstavljaju značajne ribarstvene objekte u moru (mekušci, rakovi, ribe,), s posebnim osvrtom na Jadran, te o sistematskom razvrstavanju navedenih grupa i vrsta.