Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Jadranska ihtiofauna

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI31

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Ivan Jardas


Temeljna znanja iz biologije i ekologije riba


Savladavanjem kolegija stječu se teoretska i praktična znanja o osnovnim biološkim, ekološkim i biogeografsksim obilježjima riba, njihovoj brojnosti, raspoznavanu (determinaciji), sistematskoj razdiobi, iskorištavanju i zaštiti u Jadranskom moru.