Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Otrovni organizmi u moru

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI32

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Ivan Jardas


Temeljna znanja iz biologije i ekologije mora


Savladavanjem kolegija stječu se teoretska i praktična znanja o osnovnim biološkim, ekološkim i toksikološkim svojstvima otrovnih organizama u moru, kemijskom sastavu njihovog otrova i njegovom djelovanju.