Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Primjena oceanografije u ribarstvu i marikulturi

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI33

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Doc. dr. sc. Gordana Beg Paklar, Prof. dr. sc. Jakov Dulčić, Dr. sc. Mira Morović


Znanja iz fizičke oceanografije, ribarstvene biologije i ekologije


Cilj predmeta je da se studenti upoznaju s utjecajem hidrografskih i dinamičkih svojstava mora na morske organizme i ribarstvo. Studenti će nakon uspješno završenog kolegija moći koristiti rezultate oceanografskih in-situ i satelitskih mjerenja za istraživanje i primjenu u ribarstvu i morskoj ekologiji.