Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Tehnologija proizvoda ribarstva

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI34

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Doc. dr. sc. Vida Šimat


Poznavanje osnovnih pojmova iz kemije, biokemije, ribarstvene biologije, mikrobiologije i biotehnologije


Nakon položenog ispita student je sposoban:
- prepoznati sve faze posmrtnih promjena u mesu ribe;
- identificirati i analizirati metabolite specifičnih mikroorganizama kvarenja;
- provesti različite metode konzerviranja proizvoda ribarstva u skladu s dobrom proizvođačkom praksom;
- odrediti i provesti potrebne metode ocjenjivanja kvalitete sirovine, tehnoloških procesa i finalnih proizvoda riboprerađivačke industrije.
- prepoznati i ukloniti probleme u tehnološkim procesima prerade proizvoda ribarstva
- prepoznati kritične kontrolne točke u proizvodnom procesu, provesti analizu opasnosti u njima te preventivne i korektivne mjere osiguranja sigurnosti hrane