Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Marketing u ribarstvu

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI36

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Biljana Crnjak-Karanović, Prof. dr. sc. Maja Fredotović


Osnovne kompetencije iz marketinga


Razumijevanje uloge i značenja primjene marketinga općenito, te posebice u ribarstvu. Razvijanje sposobnosti razumijevanja i analiziranja različitih tržišnih situacija s kojima se studenti mogu susresti u poslovanju. Usvajanje marketinških znanja i tehnika bitnih pri rješavanju praktičnih problema vezanih za tržišno poslovanje.