Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Sirovine morskog podrijetla u kemijskoj industriji i medicini

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI37

Predavanja

Napredni predmet

I

II

20 / 0 / 0


2 - predavanje i konzultacije
2 - samostalno učenje

Prof. dr. sc. Vanja Martinac


Osnovne kompetencije iz kemije


Studenti ovladavaju znanjem o mineralnim resursima mora i podmorja te njihovoj eksploataciji i primjeni.