Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Povijesni pregled istraživanja mora i morskog ribarstva

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI38

Predavanja

Temeljni predmet

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Frano Kršinić, Prof. dr. sc. Jakov Dulčić


Temeljna znanja iz biologije mora.


Kandidati trebaju steći saznanja o: povijesti istraživanja mora i morskog ribarstva u svijetu, Mediteranu i Jadranu (znanstveno-istraživačka krstarenja, znanstvenici i istraživači, znanstveno-istraživačke ustanove) i najvažnijim rezultatima i otkrićima od posebnog značaja postignutim na polju oceanografije i morskog ribarstva.