Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Trendovi u marikulturi

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI39

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Dr. sc. Alexis Conides, Doc. dr. sc. Leon Grubišić


Temeljna znanja iz marikulture


Cilj kolegija je upoznati studente s najnovijim dostignućima iz područja marikulture.