Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Biologija, ekologija i uzgoj novih planktonskih vrsta u marikulturi

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI40

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


2 - predavanje
2 - seminarski rad

Prof. dr. sc. Davor Lučić, Prof. dr. sc. Nenad Jasprica, Dr. sc. Nikša Glavić


Završen diplomski studij biologije, poljoprivrede, veterine i akvakulture


Studenti ce kroz torijski i prakticni rad upoznati biologiju i ekologiju pojedinih brojnih fitoplanktonskih i zooplanktonskih vrsta Jadranskog mora koje jos nemaju standardnu uporabu u marikulturi. Pratit će se biokemijski sastav pojedinih vrsta zbog usporedbe s literaturnim podacima za druge vrste. Kroz prezentacije prikazat ce se danasnja tehnologija proizvodnje mikroalgi i zooplanktona u svijetu.