Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Kontrolirana reprodukcija morskih organizama

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI41

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


2 - predavanja
2 - izrada seminarskoga rada

Prof. dr. sc. Branko Glamuzina


Osnovna predznanja o reprodukciji morskih organizama ili položeni slični predmeti na biološkim ili biotehničkim srodnim studijima.


Student upoznaje moderne tehnologije u razmnožavanju riba i školjkaša kojima se osigurava uspješna proizvodnja mlađi akvatičnih organizama u uvjetima zatočeništva. Ovladava tehnološkim znanjima o primjeni hormonalnih tretmana i utjecanju na reprodukciju manipulacijom ekoloških čimbenika. Student stječe teorijske i praktične osnove za rad na umjetnom mriještenju morskih organizama u mrijestilištu.