Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Genetičke metode u akvakulturi

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI42

Predavanja s vježbama

Napredni predmet

I

II

20 / 0 / 0


2 - predavanja
2 - izrada seminarskog rada

Prof. dr. sc. Branko Glamuzina


Osnovna predznanja o genetici i akvakulturi.


Usvajanje znanja iz područja genetike organizama u uzgoju. Studenti će biti osposobljeni za primjenu genetskih metoda u unaprijeđenju komercijalne marikulturne proizvodnje.