Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Uzgoj morskih beskralješnjaka

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI43

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Doc. dr. sc. Leon Grubišić, Dr.sc. Valter Kožul


Osnovne kompetencije iz marikulture


Stjecanje spoznaja teorijskog i praktičnog znanja o anatomiji, histologiji i fiziologiji morskih beskralježnjaka. Upoznavanje s vrstama hrane korištenih u uzgoju kao i njihovim različitim učincima na rast, metabolizam i preživljavanje.