Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Uvođenje novih vrsta u marikulturu

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI44

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Doc. dr. sc. Leon Grubišić


Osnovne kompetencije iz marikulture


Student upoznaje značajke diversifikacije uzgoja morskih organizama u svijetu i Mediteranu. Obraditi će se tijek uvođenja lubina, orade i kamenice u mediteransku marikulturu. Upoznati potencijalno važne vrste za ubođenje u uzgojnu praksu i temeljne razloge i načine uvođenja pojedine vrste u uzgojnu praksu, od temeljnih i razvojnih istraživanja do analize potencijala tržišta.