Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Biološko-ekološke značajke uzgajanih školjkaša

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI45

Predavanja

Specijalistički predmet

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Melita Peharda Uljević, Dr. sc. Jakša BolotinStudenti stječu teorijsko i praktično znanje o morfologiji, anatomiji, fiziologiji, te životnom ciklusu i ekološkom okružju, kako školjkaša već nazočnih u suvremenoj marikulturnoj proizvodnji u svijetu, tako i potencijalno interesantnih vrsta za uvođenje u proces umjetnog uzgoja.