Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Hranidba riba u marikulturi

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI46

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Miro Kraljević, Dr. sc. Snježana Zrnčić


Osnovne kompetencije iz marikulture


Studenti stječu spoznaje o anatomiji, histologiji i fiziologiji probavila riba, apsorpciji, opskrbi i specifičnim biokemijskim procesima u stanicama. Bit će upoznati s biokemijskim sastavom tkiva uzgajanih živih i neživih vrsta hrana korištenih u uzgoju kao i njihovim različitim učincima na rast, metabolizam i preživljavanje.