Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Biologija i uzgoj rakova

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI48

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Metin Kumlu, Dr. sc. Nikša Glavić


Osnovne kompetencije iz marikulture


Teorijsko i praktično znanje o biologiji i uzgoju različitih vrsta rakova (jastozi, hlapovi, kozice, rakovice i slatkovodni rakovi). Osvrt na uređenje uzgajališta, nabavu matičnog stocka, hranjenje, mrijest, kvalitetu vode i na kraju plasiranje proizvoda na tržište.