Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Sinergijski aspekti marikulture i ribarstva

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI49

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Ivan Katavić


Poznavanje osnova ribarstvene biologije, upravljanja i zaštite bioloških bogatstava, te kontroliranog uzgoja akvatičkih organizama. Poželjno poznavanje globalnih fiziografskih uvjeta u oceanima, marketinških, demografskih nutricionističkih trendova.


Studenti se osposobljavaju za praćenje i vrednovanje razvojnih potencijala ribarstva i marikulture, napose njihove povezanosti i uzajamne ovisnosti