Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Marikultura i okoliš

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI50

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Ivan Katavić


Osnovna znanja iz marikulture


Cilj predmeta je da studente upozna s ekološkim čimbenicima presudnim za marikulturu kao i mogućim negativnim učincima marikulture na prirodnu sredinu. Polazeći od prednjih spoznaja studentima će biti olakšano razumijevanje mjesta i uloge marikulture u procesu sveobuhvatnog planiranja priobalnim prostorom, kao i odnos marikulture prema drugim gospodarskim djelatnostima.