Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Biologija, ekologija i uzgoj glavonožaca

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI52

I

II

20 / 0 / 0


2 - predavanja i konzultacije
2 - seminar i samostalno učenje

Prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner, Dr.sc.Nikša Glavić


Temeljna znanja o biologiji i ekologiji beskralješnjaka.


U okviru ovog kolegija studenti stječu znanja o biološkim i ekološkim obilježjima glavonožaca s posebnim osvrtom na gospodarski značajne vrste. Studenti se detaljno upoznaju s morfološkim i anatomskim obilježjima glavonožaca, njihovom reproduktivnom biologijom i načinom života te položajem u hranidbenom lancu. Stječu saznanja o utjecaju faktora okoliša na životni ciklus i geografsku rasprostranjenost glavonožaca. Upoznaju se s teutofaunom Jadrana te rezultatima najnovijih znanstvenih istraživanja o ovoj skupini životinja. Stječu spoznaje o uzgoju glavonožaca: trenutnom stanju i perspektivama.