Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Tehnike podvodnih istraživanja

Doktorski studijski program

Izborni

PZMI53

Predavanja

I

II

20 / 0 / 0


4

Prof. dr. sc. Alen Soldo


Kompetencije u primjeni znanja iz opće fizike, biologija i ekologije mora te ribarstvene biologije i ekologije.


Savladavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju sa modernim tehnikama u podvodnom istraživanju morskog ekosustava. U predmetu su obuhvačena podvodna istraživanja djelovanja ribolovnih alata na ribe i druge morske organizme, te morsko dno. Također, ovaj predmet upoznaje studente i sa tehnikama podvodnog istraživanja ostalih aktivnosti koje se u morskom ekosustavu poduzimaju, naročito onih koje utječu na njegovo onečišćenje i uništenje.