Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Uvod u primijenjene prirodne znanosti o moru

Doktorski studijski program

Obavezni

PZMO01

Predavanja

Temeljni predmet

I

I

30 / 0 / 0


2 - predavanja (30 sati)
3 - samostalno učenje i seminarski rad

Prof. dr. sc. Mladen Šolić, Doc. dr. sc. Grozdan Kušpilić, Dr.sc. Ivica Vilibić


Temeljna znanja iz ekologije, biologije, fizike i kemije


Studenti stječu temeljna znanja iz fizike, geologije, kemije, biologije i ekologije mora, neophodna za razumijevanje funkcioniranja morskih ekosustava