Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Uvod u primijenjene društvene znanosti o moru

Doktorski studijski program

Obavezni

PZMO02

Predavanja

Temeljni predmet

I

I

30 / 0 / 0


5

Prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović, Prof.dr.sc. Vesna Barić Punda, Prof.dr.sc. Davorin Rudolf


Temeljna znanja iz društvenih znanosti


Polaznici se osposobljavaju za razumijevanje najznačajnijih društvenih aspekata korištenja mora u obalnom i otočkom području.