Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Uvod u biotehničke znanosti o moru

Doktorski studijski program

Obavezni

PZMO03

Predavanja

I

I

30 / 0 / 0


5

Prof. dr. sc. Perica Cetinić, Prof. dr. sc. Branko Glamuzina


Temeljna znanja iz biotehničkih znanosti


Savladavanjem ovog predmeta stječu se znanja i vještine koje omogućavaju upoznavanje s morskim ribarstvom i marikulturom, odnosno sa suvremenim tehnologijama ulova, uzgoja i prerade ribe te njihovom ulogom i značajem u proizvodnji hrane i prehrani stanovništva.