Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Integralno upravljanje obalnim područjem

Doktorski studijski program

Obavezni

PZMO04

Predavanja

I

I

30 / 0 / 0


5

Prof. dr. sc. Ivan Katavić, Doc. dr. sc. Anamarija Frankić


Poznavanje temeljnih socio-ekonomskih, fizikalnih i bioloških varijabli koje determiniraju društvene, gospodarske i prirodne procese u priobalju kao graničnom području. Temeljna znanja o obalnim resursima i korisnicima kao i o funkcioniranju obalnog ekosustava poželjno


Studenti stječu teoretska i praktična znanja na razini interdisciplinarnog pristupa sveobuhvatnom planiranju, upravljanju i zaštiti obalnih resursa
Kroz konkretne primjere studenti se upoznaju s mogućnostima riješavanja problema putem integralnog upravljanja, i načinima održivog korištenja obalnim i morskim ekosistemima.