Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Metode znanstveno-istraživačkog rada

Doktorski studijski program

Obavezni

PZMO05

Predavanja

Temeljni predmet

I

I

30 / 0 / 0


5

Prof. dr. sc. Melita Peharda Uljević, Dr.sc. Ivica Vilibić


Upis na poslijediplomski studij


Studenti stječu temeljna znanja potrebna za samostalno i timsko sudjelovanje u znanstveno istraživačkom radu, od definiranja hipoteze, planiranja istraživanja do pisanja i izlaganja znastvenog rada