Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Opća kemija

Preddiplomski studijski program

Biologija i ekologija mora

Obavezni

SMB101

Predavanja, seminari, laboratorijske vježbe

Osnovni predmet

I

I

45 / 30 / 30


5 (predavanja, seminari, konzultacije, samostalno učenje)
3 (laboratorijske vježbe, kolokviji)

Doc. dr. sc. Slobodan BrinićPoznavanje temeljnih kemijskih zakonitosti i principa. Savladavanje kemijske nomenklature. Poznavanje osnova laboratorijskog rada Sposobnost kritičkog razmišljanja o eksperimentima provedenim u laboratoriju i uključenosti kemije u svakodnevni život. Sposobnost praćenja gradiva kemijskih predmeta koji slijede nakon Opće kemije.