Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Biologija stanice

Preddiplomski studijski program

Biologija i ekologija mora

Obavezni

SMB102

Predavanja, laboratorijske vježbe

Temeljni predmet

I

I

30 / 0 / 45


3 (predavanja, samostalno učenje)
2 (laboratorijske vježbe, kolokviji)

Prof. dr. sc. Nada BezićZadatak ovog kolegija je upoznavanje studenata s građom stanice i funkcijom njenih struktura do molekularne razine.