Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Matematika

Preddiplomski studijski program

Biologija i ekologija mora, Morsko ribarstvo

Obavezni

SMB104

Teorijski matematički predmet s numeričkim auditornim vježbama

Temeljni predmet

I

I

30 / 0 / 45


2 (Pohađanje predavanja i vježbi)
4 (Samostalno učenje uz konzultacije, priprema 3 kolokvija i završnog ispita, oko 120 sati)

Dr. sc. Tatjana StanivukVrijedno znanje (osnovne funkcije, diferencijalni i integralni računa) i vještine iz matematike potrebni za praćenje studijskih predmeta iz struke i za očekivanu primjenu u stručnoj praksi. Preciznost u iskazivanju činjenica, matematičkih i inih. Prepoznavanje ispunjenosti uvjeta za praktičnu primjenu određenih jednostavnih matematičkih modela pri postavljanju i rješavanju problema u struci. Zadovoljavajuća tehnička razina vještine u računanju.