Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Botanika mora

Preddiplomski, Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora, Morsko ribarstvo

Obavezni

SMB209

Predavanja, praktični rad u laboratoriju, terenski rad

Napredni predmet

I, II

I, IV

30 / 0 / 30


2 - predavanja, kolokviji
2 - laboratorijske vježbe, terenski rad, kolokviji

Prof. dr. sc. Boris AntolićTijekom predavanja i praktičnih vježbi studenti će biti upoznati s osnovama sistematike, biologije i ekologije morskih bentoskih algi i morskih cvjetnica. Upoznat će najznačajnije predstavnike bentoske flore Jadranskoga mora i Sredozemlja, kao i neke najvažnije predstavnike bentoskih algi i morskih cvjetnica u svjetskim morima i oceanima. Posebno će biti upoznati sa sastavom i građom najznačajnijih fitobentoskih zajednica u Jadranu i Sredozemlju, te u promjenama u njihovom sastavu i rasprostranjenosti koje su nastale kao posljedica onečišćenja mora ili unosa novih vrsta. U osnovnim crtama prikazati će se mogućnost iskorištavanja i proizvodnje bentoskih morskih algi i cvjetnica.