Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Biofizika

Preddiplomski, Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora

Izborni

SMB214

Predavanja, laboratorijske vježbe, terenski rad

Napredni predmet

I, II

I, IV

15 / 0 / 15


3 - predavanja, seminari, auditorne vježbe, samostalno učenje

Prof. dr. sc. Davor JuretićUpoznavanje studenata sa makromolekulama, strukturama i procesima u stanici