Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Parazitologija morskih organizama

Preddiplomski, Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora, Morsko ribarstvo

Izborni

SMB215

Predavanja, laboratorijske vježbe, terenski rad

Specijalistički predmet

I, II

I, III

15 / 0 / 15


4 - predavanja, seminari, konzultacije, samostalno učenje

Prof. dr. sc. Ivona MladineoCilj predmeta je osposobljavanje studenta za prepoznavanje nametničkih sustava u uzgojnoj sredini koji nisu štetni po domaćina i za poduzimanje mjere kako bi on ostao takav. Student će moći prepoznati osnovne grupe nametnika koje se javljaju u intenzivnom uzgoju riba i školjkaša, metode spriječavanja i mogučnosti liječenja.