Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Ekologija mora

Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora

Obavezni

SMB401

Predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe, terenski rad

Napredni predmet

I

I

45 / 0 / 30


3 - predavanja (75 sati)
4 - samostalno učenje, domaće zadaće, seminarski rad

Prof. dr. sc. Mladen ŠolićCilj nastave studijskog predmeta je upoznavanje studenata s osobinama živog svijeta koji nastanjuje morsku sredinu, u prvom redu kroz vrlo složene međusobne odnose koji vladaju između morskih organizama i njihovog fizičkog okoliša kao i između organizama međusobno.