Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Hranidbeni odnosi u pelagijalu

Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora

Izborni

SMB404

Predavanja, grupni seminarski rad

Napredni predmet

I

I

15 / 15 / 0


2 - predavanja, samostalno učenje, konzultacije
1 - seminarski radovi

Prof. dr. sc. Nada KrstulovićUpoznavanje studenata s najvažnijim tipovima hranidbenih mreža u pelagijalu i to s obzirom na veličinu komponenti pojedinih hranidbenih mreža i s obzirom na njihov trofički status. Poznavanje ovih procesa je, bez dvojbi, neophodno za razumijevanje odnosa među životnim zajednicama u morskom okolišu.