Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Odabrana poglavlja iz ekologije bentosa

Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora

Izborni

SMB406

Predavanje, praktični rad na terenu i u laboratoriju

Napredni predmet

I

I

15 / 0 / 15


2 – praktični rad u laboratoriju
1 - praktični rad na terenu

Doc. dr. sc. Boris AntolićCilj ovog izbornog predmeta je udovoljiti ineresu studenata u proširivanju znanja o procesima koji vladaju u odabranom dijelu bentala, o utjecaju ekoloških faktora na razvoj i rasprostranjenost pojedine vrste ili skupine bentoske flore ili faune. Stećeno znanje je neophodno za kompleksno sagledavanje problematike u budućem radu u oblasti ekologije i biologije mora te zaštite.