Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Genetika populacija morskih organizama

Preddiplomski, Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora, Morsko ribarstvo

Izborni

SMB407

Predavanja

Napredni predmet

I, III

I, V

30 / 0 / 0


1 - predavanja
2 - samostalno učenje i konzultacije

Prof. dr. sc. Jasna Maršić-LučićStjecanje teoretskih znanja iz genetike populacija i njene primjene u akvakulturi i zaštiti genetske raznolikosti prirodnih populacija morskih organizama.