Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Terenska nastava

Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora

Obavezni

SMB427

Praktične vježbe na terenu

Napredna

I

I

/ /


Zamjenik pročelnika


Odslušan semestar


Osposobljavanje studenata za organizaciju i provedbu terenskih istraživanja. Produbljivanje praktičnih znanja iz fizike, kemije, geologije i biologije mora.