Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Integralno upravljanje obalnim zonama

Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora, Morsko ribarstvo

Obavezni

SMB501

Predavanja, seminari

Napredni predmet

I, II

I, III

30 / 15 / 0


2 - predavanja, samostalno učenje
2 - seminari, kolokviji

Prof. dr. sc. Ivan KatavićUpoznavanje sa suvremenim pristupom u upravljanju obalnim zonama u cilju održivog korištenja i zaštite mora