Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Opća biologija

Preddiplomski studijski program

Morsko ribarstvo

Obavezni

SMR102

Predavanja, laboratorijske vježbe

Temeljni predmet

I

I, II

60 / 0 / 45


5 - predavanja, samostalno učenje i konzultacije
4 - laboratorijske vježbe i kolokviji

Prof. dr. sc. Ivona MarasovićCilj nastave je usvajanje znanstvenih temelja suvremene biologije putem razumijevanja bioloških procesa u živoj prirodi, kao i međuovisnosti žive i nežive prirode, poglavito u morskom ekosustavu.