Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Kemija

Preddiplomski studijski program

Morsko ribarstvo

Obavezni

SMR103

Predavanja, numeričke i laboratorijske vježbe

Temeljni predmet

I

I, II

60 / 15 / 45


4 - predavanja, seminari i vježbe
6 - samostalno učenje i konzultacije

Dr. sc. Mladen TudorTemeljno znanje opće, anorganske i organske kemije. Osnovna sposobnost rada kemijskim tehnikama u laboratoriju. Osposobljenost izrade jednostavnih kemijskih proračuna.