Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Primjena elektroničkih računala

Preddiplomski studijski program

Morsko ribarstvo

Obavezni

SMR105

Predavanja i vježbe

Temeljni predmet

I

I

30 / 0 / 30


2 - predavanja i vježbe
3 - samostalno učenje i konzultacije

Prof. dr. sc. Vlado DadićStudenti će se osposobiti za primjenu računala u izradi složenih dokumenata, proračunu tablica i izradi grafičkih izlaza, obradi rasterskih i vektorskih grafičkih prikaza, naprednom korištenju Interneta, osnovama izrade web stranica, umrežavanju računala preko različitih protokola, sigurnost rada na računalu, primjeni računala u ribarstvu i akvakulturi s naglaskom na obradi i grafičkom prikazu prostornih podataka.