Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Pomorsko javno i ribolovno pravo

Preddiplomski studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR106

Predavanja, seminari

Temeljni predmet

I

I

30 / 15 / 0


1 - predavanja i seminarski radovi
1 - samostalno učenje i konzultacije

Doc. dr. sc. Ranka PetrinovićUpoznati nacionalne i međunarodne propise o pravima i obvezama država na morske i podmorske prostore, te načela ribolovnog prava