Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Odnosi među morskim organizmima

Preddiplomski studijski program

Biologija i ekologija mora, Morsko ribarstvo

Izborni

SMR112

Predavanja, laboratorijske vježbe, terenski rad

Napredni predmet

I

I, II

30 / 0 / 15


1,5 - predavanja, konzultacije, samostalno učenje
1,5 - laboratorijske vježbe, terenski rad, kolokvij

Prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović ŠifnerStečena znanja omogućuju studentima razumijevanje različitih odnosa i interakcija između morskih organizama kao i zakonitosti na kojima se temelje ti odnosi unutar morskog ekosustava. Studenti se upoznaju i s različitim zajednicama unutar morskog ekosustava, organizmima koji ih naseljavaju te njihovim međusobnim odnosima unutar tih zajednica.